KADÜ: 29. august MODERNISM, KUNST PEALE II MAAILMASÕDA

meeldetuletuseks: Modernism 20. sajand väga laiahaardeline liikumine mis hõlmas 20. sajandi esimese poole kõiki avangardseid isme. Erinevad modernsed ismid polnud aga kuigi sarnased, vahel isegi ka vastandlikud, ent ühendavaks teguriks oli see, et nad kõik otsisid vastust kunsti ja inimkogemuse olemust puudutavatele fundamentaalsetele küsimustele. eksperimentaalne, radikaalne, valmisobjekt, primitiivne, alateaduslik, ekspressiivne tõde, kunst ja tööstus, internatsionalism … Continue reading KADÜ: 29. august MODERNISM, KUNST PEALE II MAAILMASÕDA

KADÜ: Loeng 21. november POSTMODERNISM

Postmodernism – kas jätk või vastuliikumine modernismile Postmodernism: -asjade segamine, -kasutati palju pastišši(neutraalne või ka positiivne jäljendamine)/paroodia -fragmentaalsus, ideede miksimine -määratlematus (vastuseis modernismiga, kus olid olulised suured narratiivid, kandvad ideed) -pole kindlaid reegleid jne.. -püütakse vähendada lõhet “uhke kunsti” ja tavaelu vahel -individuaalsuse kaotamine (modernismid just rõhusid individuaalsusele, olid individualistid) mis on “suured narratiivid” – … Continue reading KADÜ: Loeng 21. november POSTMODERNISM

KADÜ: loeng 24.10 FEMINISM, MARGINALISEERITUD GRUPID

  FEMINISM I laine (19. sajandi lõpp 20. sajandi algus):  naiste õiguste eest võitlemine hääletusõiguse eest võitlemine ühiskonnapositsiooni eest võitlemine ülikooli ja hariduse saamis õiguse eest võitlemine ilma meheta olemise õiguse eest võitlemine (varem kuulus abielunaine mehele, ja kogu vara oli mitte ühisvara vaid mehe vara, kui lahutati siis jäi kogu vara mehele jne..) samal … Continue reading KADÜ: loeng 24.10 FEMINISM, MARGINALISEERITUD GRUPID

Brian O’Doherty Inside The White Cube: Notes on the Gallery Space

lk 13-34 pushover-tõukejõud, nõrk vastane, kerge edu biped- kahejalgne bollixed-vussima wrangle-nääklus, riid, riidlema circumscribed-piiritlema huddle-kössitama detract-kahandama conundrum-nõgusus limbo-eelpõrgu concatenation-liitumine ingenious-geniaalne, leidlik perceptual-taju taxonomic-süstemaatiline obsolete-vananenud equivocal-kahemõtteline picture plane – pilditasapind topological-topoloogiline (matemaatiline termin, koht) lateral-külgmine assert-esitama, maksma panema, tõendama easel picture? molbertile maalitud pilt? The history of modernisdm is intimately framed by that space, or rather … Continue reading Brian O’Doherty Inside The White Cube: Notes on the Gallery Space

Pop art: tekstide analüüs

Pop art ja modernismi paradoksid – SIBIRJAKOV ..Selles rahvahulkade vaimse orjastamise hästi läbimõeldud süsteemis on eriline koht massikunstil, mis nii või teisiti on inimese “massilistamise” ja keskpärastamise protsessi kaasosaline. Siit tulebki otsida kunsti ebatavalise allakäigu põhjusi, mille tulemusena tavalised esemed “muutuvad” kunstiks ja kunst madaldub tavaliseks esemeks. Kuid inimene on inimene on ikka ja jälle … Continue reading Pop art: tekstide analüüs

KADÜ: Loeng 10. okt MINIMALISM, MAAKUNST, INSTITUTSIOONIKRIITIKA

MINIMALISM: 1960ndad   viis avangardi mõtte edasi: eesmärk kaotada taustsüsteem, kontekst, poliitiline, vaimne, religioosne vms sisu suund, mis ütles lahti kõigest – ainulaadsuse otsimisest, kunstniku tähtsustamisest jne, vaid keskendus konkreetselt vormile katestati ruumiga, püüti kokku sulatada skulptuuri ja maalikunsti sooviti saada lahti igasugustest teose juurde kuuluvatest aspektidest vormiline analoog wittgensteini keeleteooriale subjektiivset teemat ei olnud … Continue reading KADÜ: Loeng 10. okt MINIMALISM, MAAKUNST, INSTITUTSIOONIKRIITIKA

KADÜ: Loeng 26. september NEODADA JA POPKUNST

NEODADA 1950ndate II pool 50lõpp-60 alguses tegutsenud suund, vastukaaluks avant-garde’le. oli mingis mõttes järeltulija 20. saj alguse dadale, samas uusrealismiga seotud. Uusrealismi all ei mõelda reaalsuse kujutamist, vaid reaalsete objektide kasutamist kunstis. oluliselt mõjutas seda arengut ka 19. saj lõpus fotograafia tulek (tekkis maalikunsti kriis)  UUSREALISM 50ndate lõpp +1960ndad abstraktne impressionism, modernism ja avant-garde liikumised … Continue reading KADÜ: Loeng 26. september NEODADA JA POPKUNST

Clement Greenberg: “Avant-garde and kitsch” teksti analüüs

ostensibly – näiliselt hitherto – tänini inevitability – paratamatus notions-arusaam, mõiste verities-tõde, veritsus revolve-keerlema, pöörlema, tiirlema motionless-liikumatu controversy-poleemika, sõnasõda (vastuolulisus) dwindles-kahanema, vähenema decay-lagunema antecedents-eellased, eelnevad bourgeois-kondanlik prevailing-valitsev, valdav, ülekaalus repudiate-ümber lükkama, hülgama, keelduma unpropitious-ebaproportsionaalne dissolve-lahustuma, likvideerima cherich-armastama, hellitama arbitrary-suvaline stem-pärinema, võrsuma obedience-kuuletumine, alluvus validity-kehtivus, paikapidavus, põhjendatus validity-piirang, kitsendus, takistus derive-tuletama, põlvnema, ammutama quarrel-jagelema, kaklema, tülitsema … Continue reading Clement Greenberg: “Avant-garde and kitsch” teksti analüüs

Renessanss 14.-16. sajand

● taassünd – antiikaega vaadati “kadunud kuldse ajastuna”, mille ühiskonna korrastatus ja kunstnike oskused seati eeskujuks kaasajale. ● humanism – “inimene on kõikide asjade mõõt” (Protagoras), renessanssiajastu haritlased jätkavad küll keskaegsete ülikoolide õppekavade traditsiooni, kuid lisavad uute ainetena õppekavasse kreeka keele ja ajaloo. Trecento – protorenessanss ● Dante Alighieri (1265-1321) – “Jumalik komöödia”, vastandina ajastu … Continue reading Renessanss 14.-16. sajand

Manerism

Iseloomustab kunstilisus ja peenutsemine Giorgio Vasari (1511-1574) – Giulio Romano (1492-1546) –I korruseline hoone, poolikud korrused -vastuolulised tähendused Giacomo Barozzi da Vignola -viietahuline kindlus ümber tehtud aristokraadi mõisaks Sebastiano Serlio (1475-1554) -serliana ehk veneetsia aken Andrea Palladio (1508-1580) Villa Capra La Rotonda 1567-1592 -antiikne arhitektuur, poodiumlikkus -rooma arhitektuurile viitav kuppel -sümmeetriline lahendus, eksitava eesmärgiga, millisest … Continue reading Manerism