Arhitektoonika ja kompositsioon sissejuhatus

Mis on trepp? kahe erineval kõrgusel asetseva tasapinna vaheline ala kas üks aste on trepp? või lihtsalt aste? või on vaja kahte? kolme? Mis on varjualune? Mida ta varjab? Päikest, vihma, tuult, teist inimest, vaadet? Mis on ava seinas? Mis on vertikaal? Kas vertikaal saab muutuda horisontaaliks? Mis on kaar? Kas kolm punkti võiksid moodustada … Continue reading Arhitektoonika ja kompositsioon sissejuhatus

Romaanika ja gootika

Ottoonide ajastu 919-1024: ● 962 Püha Rooma riik, Otto I kroonitakse Roomlaste kuningaks ja Rooma keisriks ● 1075 Investituuritüli ● Constantinuse kingitus, 8. sajandi võltsing ● 1122 Wormsi konkordaat ● Määratleb lõplikult järgneva keskaja sotsiaalpoliitilise korralduse Gernrode, Püha Kyriakose kirik u 959-965 pKr Hildesheimi Püha Miikaeli kloostrikirik 1010-1031 pKr Bernwardi evangeelse narratiivse sisuga uksed 1015a … Continue reading Romaanika ja gootika

Etruskid

● Elasid Itaalias tänapäevases Toscana maakonnas ● Sidemed Lõuna-Itaalia kreeka kolooniatega ● Etruskide kunstist säilinud põhiliselt matusekommetega seotud esemed hauakambritest Kapitooliumi hunt Etruskide arhitektuur: u 510-500  eKr Etruskide matuseurnid: Relfeefne haud u 4. sajand eKr Jaaguaride  haud u 470 eKr Sarkofaag u 6 sajandi lõpp: Bucchero keraamika – 630-575 eKr Arezzo kimäär, u 400 eKr … Continue reading Etruskid

Klassikaline kreeka

Arhailine ajastu u 800-480 e.Kr ● Poliste – Kreeka linnriikide väljakujunemine linnakodanike ühendusena. Antiikajal ei räägitud linnast kui kunstlikult rajatud elukeskkonnast vaid linnast kui selle kodanike kogumist. Näiteks Ateenale viidati tema kodanike ateenlaste kaudu. ● Kodanike oli polises neli klassi ○ täisõigulsikud kodanikud – täiskasvanud mehed ○ juriidiliste õigustega kodanikud – naised ja lapsed ○ … Continue reading Klassikaline kreeka

Kreeka kultuurid

Kreeka kultuurid pronksiajal: ● Küklaadide kultuur u 3200-2000 e.Kr ● Minose kultuur u 3000-1100 (sir Arthur Evans) e.Kr või 2600-1150 (Nikolaos Platon) e.Kr ○ Paleede eelne kultuur u 2600-1900 e.Kr ○ Protopaleede kultuur u 1900-1700 e.Kr ○ Uuspaleede kultuur u 1700-1400 ○ Järelpaleede kultuur u 1400-1150 e.Kr ● Mükeene kultuur u 1600-1100 e.Kr ○ Šahthaudade … Continue reading Kreeka kultuurid

Egiptus

Egiptus (kr. k Aigyptos – kreeka laen, mis algselt oli käibel vaid Memphise linna kohta, kuid laienes tervele riigile, egiptlased ise nimetasid oma maad Kemet st “Must maa” ● Ülem-Egiptus ja Alam-Egiptus, vastavalt Niiluse ülemjooksule ja alamjooksule. ● Valitses kuningas – vaarao, algselt epiteet, mis oli seotud valitseja elukohaga tähenduses “kõrge koda”. Hiljem kujunes sellest … Continue reading Egiptus

Hilisantiik, varakristlus ja Bütsants

Hilisantiik – varakeskaeg – Hilisantiik 3.-8. sajand – Varakeskaeg 5.-10. sajand – Rahvasterändamine u 376-800 – Linnakultuuri allakäik, põllumajanduse, tootmise ja kaubanduse hääbumine – Kohalik erinevalt globaalsest – Impeeriumi lääne osas uute riikide tekkimine – Germaani päritolu sisserändajate ja kohaliku romaniseerunud elanikkonna segunemine – Nikaia usutunnistuse levimine, germaanlased võtsid kristluse vastu u 376-390, kuid see … Continue reading Hilisantiik, varakristlus ja Bütsants