Etruskid

● Elasid Itaalias tänapäevases Toscana maakonnas ● Sidemed Lõuna-Itaalia kreeka kolooniatega ● Etruskide kunstist säilinud põhiliselt matusekommetega seotud esemed hauakambritest Kapitooliumi hunt Etruskide arhitektuur: u 510-500  eKr Etruskide matuseurnid: Relfeefne haud u 4. sajand eKr Jaaguaride  haud u 470 eKr Sarkofaag u 6 sajandi lõpp: Bucchero keraamika – 630-575 eKr Arezzo kimäär, u 400 eKr … Continue reading Etruskid

Hilisantiik, varakristlus ja Bütsants

Hilisantiik – varakeskaeg – Hilisantiik 3.-8. sajand – Varakeskaeg 5.-10. sajand – Rahvasterändamine u 376-800 – Linnakultuuri allakäik, põllumajanduse, tootmise ja kaubanduse hääbumine – Kohalik erinevalt globaalsest – Impeeriumi lääne osas uute riikide tekkimine – Germaani päritolu sisserändajate ja kohaliku romaniseerunud elanikkonna segunemine – Nikaia usutunnistuse levimine, germaanlased võtsid kristluse vastu u 376-390, kuid see … Continue reading Hilisantiik, varakristlus ja Bütsants

Hilisantiik – varakeskaeg

Trieris, Aula Palantina – laevõlvide freskod, antiikaegsed filosoofid või intelligentsid (käes kirjarull). Naisfiguure kujutatud ehete või muusikariistadega, naisfiguuridel on aupaiste, mis viitab nende tähtsusele/pühalikkusele (nii nagu keskajal kujutati pühakuid). Siin aga ilmselt kujutatud lihtsalt keiserlikku perekonda kuuluvaid naisfiguure, mis oli seotud peamiselt võimupositsiooniga ja tähtsusega ega ole otseselt seotud kristlikku pühakute kujutamise laadiga. Rooma katakombid … Continue reading Hilisantiik – varakeskaeg