Pop art: tekstide analüüs

Pop art ja modernismi paradoksid – SIBIRJAKOV ..Selles rahvahulkade vaimse orjastamise hästi läbimõeldud süsteemis on eriline koht massikunstil, mis nii või teisiti on inimese “massilistamise” ja keskpärastamise protsessi kaasosaline. Siit tulebki otsida kunsti ebatavalise allakäigu põhjusi, mille tulemusena tavalised esemed “muutuvad” kunstiks ja kunst madaldub tavaliseks esemeks. Kuid inimene on inimene on ikka ja jälle … Continue reading Pop art: tekstide analüüs

KADÜ: Loeng 26. september NEODADA JA POPKUNST

NEODADA 1950ndate II pool 50lõpp-60 alguses tegutsenud suund, vastukaaluks avant-garde’le. oli mingis mõttes järeltulija 20. saj alguse dadale, samas uusrealismiga seotud. Uusrealismi all ei mõelda reaalsuse kujutamist, vaid reaalsete objektide kasutamist kunstis. oluliselt mõjutas seda arengut ka 19. saj lõpus fotograafia tulek (tekkis maalikunsti kriis)  UUSREALISM 50ndate lõpp +1960ndad abstraktne impressionism, modernism ja avant-garde liikumised … Continue reading KADÜ: Loeng 26. september NEODADA JA POPKUNST