KADÜ: loeng 24.10

Marginaliseeritud grupid feminism – ei soovi mehi ja naisi samastada vaid võrdsustada, and it’s a BIG differents Katrin – artikkel naiste rollist kunstis, naiskunstnikest naiskunstnikel oli palja inimkeha õppimine, akti joonistamine jne esialgu tabu, ei lubatud või ei antud võimalusi sellega tegeleda naise keha, õigus oma keha üle, vägistamine, seksuaalsus jne said tasapisi teadlikkuse ühiskonnas, … Continue reading KADÜ: loeng 24.10

Pop art

Pop art ja modernismi paradoksid – SIBIRJAKOV ..Selles rahvahulkade vaimse orjastamise hästi läbimõeldud süsteemis on eriline koht massikunstil, mis nii või teisiti on inimese “massilistamise” ja keskpärastamise protsessi kaasosaline. Siit tulebki otsida kunsti ebatavalise allakäigu põhjusi, mille tulemusena tavalised esemed “muutuvad” kunstiks ja kunst madaldub tavaliseks esemeks. Kuid inimene on inimene on ikka ja jälle … Continue reading Pop art

KADÜ: Loeng 10. okt MINIMALISM, MAAKUNST, INSTITUTSIOONIKRIITIKA

Minimalism: -viis avangardi mõtte edasi -tekkis suund, mis ütles lahti kõigest – ainulaadsuse otsimine, kunstniku tähtsustamine jne, vaid keskendus konkreetselt vormile -Harald Szeemann’i mõjutusel kuraatori “prestiiži” tekkimine, ehk varem ei olnud näituse kuraatoril mingit olulist rolli, siis edaspidi hakkas selle rolli tähtsus ja hinnatavus järjest enam kasvama -katestati ruumiga, püüti kokku sulatada skulptuuri ja maalikunsti … Continue reading KADÜ: Loeng 10. okt MINIMALISM, MAAKUNST, INSTITUTSIOONIKRIITIKA

Kunst, arhitektuur, ühiskond, disain: Loeng 26. september

NEODADA 50-60 alguses tekkinud suund, vastukaaluks avant-garde’le. mingis mõttes järeltulija 20. saj alguse dadale, samas uusrealismiga seotud (reaalsete objektide, materjalide kasutamine) 19. saj lõpus fotograafia tulek Uusrealism- narratiivi edasiandmine on aegunud mõtteviis peaksime vaatama mis meie ümber toimub ja peegeldama olemasolevaid olukordi, keskkondi Modernism – püüdsid luua kui midagi väga kõrget ja elitaarset lõpmatuseni paljundatav kunst … Continue reading Kunst, arhitektuur, ühiskond, disain: Loeng 26. september

Clement Greenberg: “Avant-garde and kitsch” teksti analüüs

ostensibly – näiliselt hitherto – tänini inevitability – paratamatus notions-arusaam, mõiste verities-tõde, veritsus revolve-keerlema, pöörlema, tiirlema motionless-liikumatu controversy-poleemika, sõnasõda (vastuolulisus) dwindles-kahanema, vähenema decay-lagunema antecedents-eellased, eelnevad bourgeois-kondanlik prevailing-valitsev, valdav, ülekaalus repudiate-ümber lükkama, hülgama, keelduma unpropitious-ebaproportsionaalne dissolve-lahustuma, likvideerima cherich-armastama, hellitama arbitrary-suvaline stem-pärinema, võrsuma obedience-kuuletumine, alluvus validity-kehtivus, paikapidavus, põhjendatus validity-piirang, kitsendus, takistus derive-tuletama, põlvnema, ammutama quarrel-jagelema, kaklema, tülitsema … Continue reading Clement Greenberg: “Avant-garde and kitsch” teksti analüüs